23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Ninh Thuận
23/01/15
Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh KonTum
23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Chu Văn An Tp. Hồ Chí Minh
23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh
22/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Quảng Trị
22/01/15
 Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
22/01/15
   Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Bến Tre:
15/01/15
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng thi các lớp QT18.1DNG, QT18.2DNG, KT21.1DNG, QT21.1DNG
12/01/15
Học viên lớp TC21.1CVA tại TP. HCM
12/01/15
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:
12/01/15
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học
05/01/15
Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho hai lớp KT17.1, QT17.1 tại Quảng Ngãi.
30/12/14
Học viên lớp TD21.1BTR, TD21.3BTR, TC21.1BTR  tại Bến Tre
29/12/14
Sinh viên lớp NH17.1DTV tại Trà Vinh
29/12/14
Học viên 2 lớp MD21.1BTR, TD21.2BTR tại Bến Tre
29/12/14
Kế hoạch học và thi kỳ 3 lớp TD21.2CVA tại TP. HCM
29/12/14
Lịch học kỳ 3 lớp TD21.1CVA tại TP. HCM
29/12/14
Kế hoạch học của lớp MD21.1CVA tại TP. HCM
29/12/14
 kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp TC21.1CVA tại TP. HCM
29/12/14
Kế hoạch học và thi kỳ 4 lớp TD20.2CVA tại TP. HCM
24/12/14
 Học viên lớp QT17.2, QT18.1, QT18.2, QT19.1 tại Đà Nẵng
24/12/14
- Học viên lớp MD21.2TTH tại Huế
24/12/14
 lớp TD21.1TTN tại Thừa Thiên Huế
24/12/14
Học viên lớp MD21.1TTH tại Huế
24/12/14
Học viên lớp MT20.1TTH tại Huế
17/12/14
Học viên lớp MD20.1TTH tại Huế
17/12/14
Học viên lớp LH20.1TTN tại Thừa Thiên Huế