29/09/14
   Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân các lớp KT17.1,QT17.1 & TC20.1 vào ngày 04 tháng 10 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
26/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
25/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các tại Đà Nẵng ngày 27, 28/9/2014 như sau:
24/09/14
     Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp khoá 17.1 tại Quảng Ngãi. Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên lịch ôn tập như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học như sau:
23/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
19/09/14
Kế hoạch thi tốt nghiệp của các  lớp QT17.1QTR, KT17.1QTR tại Quảng Trị,
17/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp QT19.1CBH tại Hà Nội kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
15/09/14
Danh sách đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp Ngành Kế toán - tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình
10/09/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng GTVT 3 TP. HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân các DD15.1AHIA, DD16.1HIA, DD16.2HIA, QT17.1HIA, QT17.2HIA
08/09/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp lớp TP21.1DNG kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:
04/09/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên các lớp CD20.1, DD20.1CEM, CD18.1, DD18.1CEM lịch thi như sau: 
04/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên các lớp CD16.1, CD16.2CEM,  DD16.1, DD16.2CEM lịch thi như sau:
04/09/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và học viên lớp CD17.1CEM, DD17.1 lịch thi như sau
03/09/14
 Lịch ôn tập các lớp QT17.1QTR, KT17.1QTR tại Quảng Trị
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp KL20.1NTH tại Ninh Thuận do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của lớp QT19.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp KT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học cho các tân cử nhân lớp KT17.1TTH  vào ngày 30 tháng 8 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của lớp LK18.1PMN tại Nha Trangdo Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của lớp QT19.1SNT tại Nha Trang do Đại học Đà Nẵng như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp QT20.1LTN, KT20.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
27/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành  như sau:
26/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp KL20.1DKT tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau: