17/12/14
Học viên lớp MD20.1TTH tại Huế
17/12/14
Học viên lớp LH20.1TTN tại Thừa Thiên Huế
17/12/14
  - Học viên lớp LH19.1TTA, LH19.2TTA tại Alưới, TT Huế
17/12/14
Học viên lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị
17/12/14
 Học viên lớp KL21.1QTV tại Quảng Trị
17/12/14
Học viên lớp TD21.1QTV tại Quảng Trị
17/12/14
Học viên lớp MT20.1QTH tại Hải Lăng, Quảng Trị
17/12/14
- Học viên lớp KL20.1NTH tại Ninh Thuận
11/12/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng thi tốt nghiệp các lớp MD20.1 & AV19.6, 19.9 như sau:
11/12/14
- Học viên lớp MD20.1QTH tại Quảng Trị
28/11/14
  - Học viên  lớp KT20.1, QT19.1, LH20.1, QT11A  Quảng Ngãi
28/11/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm cùng toàn thể học viên lớp trên lịch thi lại, học lại lần 2 và 3  cho lớp QT19.1, KL20.1 Ninh Thuận như sau:
28/11/14
 Kính gửi:- Học viên  lớp KT18.1, QT18.1 Ninh Thuận
25/11/14
  Kính gửi:   Học viên lớp MD20.1 Đà Nẵng
21/11/14
 Lớp LH20.2QTV Quảng Trị
21/11/14
lớp LH20.1QTH Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp KT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp QT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Kế hoạch học kỳ 6 các lớp QT19.1CBH, QT20.1CBH
21/11/14
 Trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp KL19.1. 
10/11/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 của khoá học như sau:
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8
10/11/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 6