21/11/14
 Lớp LH20.2QTV Quảng Trị
21/11/14
lớp LH20.1QTH Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp KT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp QT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Kế hoạch học kỳ 6 các lớp QT19.1CBH, QT20.1CBH
21/11/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các lớp tại Đà Nẵng ngày 22 - 23/11/2014 như sau:
21/11/14
 Trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp KL19.1. 
10/11/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 của khoá học như sau:
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8
10/11/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 6 
10/11/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên các lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8
07/11/14
Theo kế hoạch, từ ngày 10/11/2014 đến ngày 08/03/2015 các lớp DD16.1CEM, DD16.2CEM 
07/11/14
 Theo kế hoạch, từ ngày 10/11/2014 đến ngày 08/03/2015 các lớp CD16.1CEM, CD16.2CEM tại TP. HCM
29/10/14
Học viên  lớp KL20.1 Cần Thơ
29/10/14
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm toàn thể học viên lớp trên lịch thi lần 2 & 3 của khoá học như sau:
29/10/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/10/14
 Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Trà Vinh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp TD19.1DTV tại Trà Vinh
24/10/14
     Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp MD19.2, TD19.2, MC20.1, TC20.1
23/10/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên các  lớp trên lịch thi lại học lại lần cuối của khoá học như sau:
22/10/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
 Do lịch công tác của Đại học Đà Nẵng thay đổi, nên lịch thi của lớp MD20.1DNG tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh lại như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
15/10/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 10 của khoá do Đại học Đà Nẵng ban hành học như sau: