22/04/14
  - SV các lớp  MD19.1, TD19.1 tại Huế
22/04/14
Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN tổ chức thi lại cho lớp LK18.1PM như sau:
22/04/14
 Trung tâm ĐTTX - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp KT18.1, QT18.1,  KT20.1, QT20.1, KT16.1  lịch thi các môn tại Trường TH Lâm nghiệp Tây Nguyên như sau:
22/04/14
 Kính gửi:     - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang                   - Học viên các lớp QT17.1, QT19.1  Nha Trang
22/04/14
Trung tâm ĐTTX - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp LK18.1DKT,  KL20.1DKT, LH20.1DKT, KT16.1 DKT lịch thi các môn tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KONTUM như sau:
22/04/14
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN thông báo đến học viên lớpcác KT17.1, QT17.1, QT17.2, QT17.2, QT20.1 và KL20.1 Đà Nẵng lịch thi như sau:
18/04/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các lớp QT19.1, TC20.1, KL20.1, QT20.1 và Anh văn qua mạng tại Đà Nẵng ngày 19, 20 tháng 04 <
11/04/14
Thi Lại các lớp ngành XD Dân dụng và XD Cầu đường 16, 17, 18
08/04/14
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Lớp TC19.1TNH, Khóa 19/2012 – Hình thức đào tạo học từ xa - Ngành GD Tiểu học
07/04/14
Kính gửi:     - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre                 - Sinh viên lớp MD21.1BTR và TD21.1BTR tại Bến tre
05/04/14
lớp QT17.1KCT tại Cần Thơ 
05/04/14
lớp TD21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
lớp KL21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
 lớp TD21.1DTG tại Tiền Giang