11/04/14
Thi Lại các lớp ngành XD Dân dụng và XD Cầu đường 16, 17, 18
08/04/14
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Lớp TC19.1TNH, Khóa 19/2012 – Hình thức đào tạo học từ xa - Ngành GD Tiểu học
07/04/14
Kính gửi:     - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre                 - Sinh viên lớp MD21.1BTR và TD21.1BTR tại Bến tre
05/04/14
lớp QT17.1KCT tại Cần Thơ 
05/04/14
lớp TD21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
lớp KL21.1QTV tại Vĩnh Linh
05/04/14
 lớp TD21.1DTG tại Tiền Giang
05/04/14
các lớp KT17.1, QT17.1 tại Ninh Thuận
05/04/14
lớp TD19.1 tại Đà Nẵng
05/04/14
học kỳ 1 lớp TD21.2CVA tại TP. Hồ Chí Minh