23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Ninh Thuận
23/01/15
Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh KonTum
23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Chu Văn An Tp. Hồ Chí Minh
23/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh
22/01/15
Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Quảng Trị
22/01/15
 Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
22/01/15
   Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh Bến Tre:
15/01/15
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng thi các lớp QT18.1DNG, QT18.2DNG, KT21.1DNG, QT21.1DNG
12/01/15
Học viên lớp TC21.1CVA tại TP. HCM
12/01/15
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:
12/01/15
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học
05/01/15
Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho hai lớp KT17.1, QT17.1 tại Quảng Ngãi.
30/12/14
Học viên lớp TD21.1BTR, TD21.3BTR, TC21.1BTR  tại Bến Tre