02/10/14
Lịch thi lại các lớp KT18.1, KL19.1, KL20.1 và TP21.1 tại Đà Nẵng
02/10/14
Lịch thi lại các lớp QT17.2, QT18.1 và QT18.2 tại Đà Nẵng
02/10/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học và phòng thi các lớp tại Đà Nẵng ngày 04, 05/10/2014 như sau:
29/09/14
   Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân các lớp KT17.1,QT17.1 & TC20.1 vào ngày 04 tháng 10 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
26/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
     Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp khoá 17.1 tại Quảng Ngãi. Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên lịch ôn tập như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học như sau:
23/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
19/09/14
Kế hoạch thi tốt nghiệp của các  lớp QT17.1QTR, KT17.1QTR tại Quảng Trị,
17/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp QT19.1CBH tại Hà Nội kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
15/09/14
Danh sách đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp Ngành Kế toán - tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình
10/09/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng GTVT 3 TP. HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân các DD15.1AHIA, DD16.1HIA, DD16.2HIA, QT17.1HIA, QT17.2HIA