Tuyển sinh - Khối ngành Kinh tế - Luật

31/12/2014 12:25

TT

NGÀNH

SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

HK1

CẢ KHÓA

                    KHỐI NGÀNH KINH TẾ - LUẬT

 

 

 

                  ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1

 Kế toán

12

124

9 HK

2

 Quản trị kinh doanh

12

130

9 HK

3

 Kinh tế phát triển

12

130

9 HK

4

 Tài chính - Ngân hàng

12

131

9 HK

5

 Kinh tế công

12

134

9 HK

6

 Quản trị Marketing

12

132

9 HK

7

 Quản trị Kinh doanh Du lịch

12

133

9 HK

8

 Quản trị Kinh doanh Thương mại

12

135

9 HK

9

 Luật Kinh doanh

12

138

9 HK

10

 Luật

12

113

9 HK

11

 Quản lý Nhà nước

13

117

9 HK

 

       ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI

 

 

 

 

1

 Quản trị kinh doanh

15

77

5 HK

Đã tốt nghiệp
Đại học

2

 Kế toán

15

78

5 HK

3

 Luật

18

74

5 HK

4

 Quản lý Nhà nước

16

66

4 HK

TN đại học các ngành Kinh tế, KH Xã hội và Nhân văn

 5

 Quản lý Nhà nước

 17

 81

5 HK

TN đại học các ngành khác

 

LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN ĐẠI HỌC

 

 

 

 

1

 Kế toán

15

95

6 HK

Đã tốt nghiệp
 Trung cấp
cùng ngành đào tạo

2

 Tin học - Quản lý

14

90

6 HK

 

LIÊN THÔNG  TỪ CĐ LÊN ĐẠI HỌC

 

 

 

 

1

 Kế toán

14

48

4 HK

 

 

 Đã tốt nghiệp
 Cao đẳng
cùng ngành đào tạo

2

 Ngân hàng

15

52

4 HK

3

 Tin học - Quản lý

15

51

4 HK

4

 Quản trị kinh doanh Du lịch - Dịch vụ

13

50

4 HK

5

 Quản trị kinh doanh Thương mại

14

49

4 HK

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

                         KINH TẾ - LUẬT

 

1

 Luật

12

113

9 HK

Đã tốt nghiệp THPT

2

 Luật (Văn bằng 2)

18

74

5 HK

 Đã tốt nghiệp
Đại học

3

 Quản trị Kinh doanh (Văn bằng 2)

15

77

5 HK

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn