Tuyển sinh - Khối ngành ngoại ngữ

31/12/2014 12:25

   KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ:

BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

THỜI GIAN  HỌC

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Đại học
(Bằng thứ 2)

- Ngôn ngữ  Anh (học qua mạng)

Học 5 kỳ (2 năm)

Đã tốt nghiệp Đại học

Đại học

- Ngôn ngữ  Anh (học qua mạng)

Học 9 kỳ (4 năm)

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

                                                                                                                                  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn