Chương trình đào tạo bằng 2 khối ngành Kinh tế - Luật

02/03/2015 01:39

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN (VĂN BẰNG 2)
 

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán cao cấp (HP1)

3

 

2

 Quản trị học

3

 

3

 Kinh tế vi mô

3

 

4

 Marketing căn bản

3

 

5

 Toán cao cấp (HP2)

2

 

6

 Nguyên lý kế toán

3

 

7

 Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

8

 Kinh tế vĩ mô

3

 

9

 Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

10

 Kế toán tài chính (HP1)

3

 

11

 Tài chính – Tiền tệ

3

 

12

 Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

13

 Hệ thống thông tin kế toán (HP1)

3

 

14

 Các phương pháp định lượng trong kinh tế

3

 

15

 Kiểm toán căn bản

3

 

16

 Quản trị sản xuất

3

 

17

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

 

18

 Kế toán quản trị

3

 

19

 Kế toán tài chính (HP2)

3

 

20

 Kế toán tài chính (HP3)

3

 

21

 Kế toán hành chính sự nghiệp

2

 

22

 Kiểm toán tài chính

3

 

23

 Hệ thống thông tin kế toán (HP2)

3

 

24

 Chuyên đề thuế

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

68

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

TỔNG SỐ

78

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT (VĂN BẰNG 2)

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Lý luận chung nhà nước và Pháp luật

4

 

2

 Kinh tế vĩ mô

3

 

3

 Logic học

2

 

4

 Công pháp quốc tế

3

 

5

 Luật Hiến pháp

3

 

6

 Luật Hình sự 1

3

 

7

 Tư pháp quốc tế

3

 

8

 Lịch sử nhà nước và pháp luật VN

2

 

9

 Luật Dân sự 1

3

 

10

 Luật Hôn nhân và gia đình

2

 

11

 Xây dựng văn bản pháp luật

2

 

12

 Lịch sử nhà nước và Pluật thế giới

2

 

13

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

2

 

14

 Luật tố tụng dân sự

3

 

15

 Luật Thương mại quốc tế 1

2

 

16

 Luật Dân sự 2

3

 

17

 Luật Thương mại 1

3

 

18

 Luật Hình sự 2

3

 

19

 Luật Hành chính

3

 

20

 Luật tố tụng hình sự

3

 

21

 Luật đầu tư

2

 

22

 Luật Đất đai

2

 

23

 Đề án môn học

2

 

24

 Luật Thương mại 2

3

 

25

 Luật thương mại quốc tế 2

2

 

26

 Luật Tài chính

2

 

27

 Luật lao động

2

 

28

 Pháp luật về thi hành án

3

 

29

 Luật Ngân hàng

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

74

 

 

 Chuyên đề tốt nghiệp

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

84

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn