Chương trình đào tạo ngành: Quản trị kinh doanh (VB1)

27/02/2020 09:38

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN TRỊ KINH DOANH (VB1)

Ngành: Quản trị kinh doanh                    Bậc:    Đại học          Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    QTKDB1 - Dành cho học viên tốt nghiệp THPT

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1.

Pháp luật đại cương

2

 

2.

Kinh tế vi mô

3

 

3.

Quản trị học

3

 

4.

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

 

5.

Tin học văn phòng

3

 

6.

Luật kinh doanh

2

 

 

CỘNG

16

 

II

7.

Triết học Mác - Lênin

3

 

8.

Nguyên lý kế toán

3

 

9.

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

10.

Kinh tế vĩ mô

3

 

11.

Marketing căn bản

3

 

 

CỘNG

15

 

III

12.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

13.

Quản trị sản xuất

3

 

14.

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

15.

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

16.

Kế toán quản trị (*)

3

 

17.

Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngành kinh tế)

2

 

 

CỘNG

16

 

IV

18.

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

19.

Luật thương mại quốc tế (*)

3

 

20.

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

2

 

21.

Quản trị Marketing

3

 

22.

Phát triển kỹ năng quản trị

3

 

23.

Kinh doanh quốc tế

3

 

 

CỘNG

17

 

V

24.

Quản trị chiến lược

3

 

25.

Quản trị tài chính

3

 

26.

Nghiên cứu marketing

3

 

27.

Quản trị chất lượng toàn diện

3

 

28.

Quản trị doanh nghiệp thương mại (*)

3

 

29.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

 

CỘNG

17

 

VI

30.

Quản trị dự án

3

 

31.

Lý thuyết và thiết kế tổ chức (*)

3

 

32.

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

33.

Hành vi tổ chức

3

 

34.

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

 

CỘNG

15

 

VII

35.

Khởi sự kinh doanh

3

 

36.

Nhập môn kinh doanh

3

 

37.

Quản trị công nghệ và đổi mới (*)

3

 

38.

Quản trị ngân hàng (*)

3

 

39.

Đề án kinh doanh

2

 

40.

Thương lượng

3

 

 

CỘNG

17

 

 

 

TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

113

 

VIII

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

9

 

 

 

TỔNG SỐ

122

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn