Chương trình đào tạo ngành: Quản trị kinh doanh (VB1)

27/02/2020 09:38

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN TRỊ KINH DOANH (VB1)

 

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Pháp luật đại cương

2

 

2.  

Kinh tế vi mô

3

 

3.  

Quản trị học

3

 

4.  

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

 

5.  

Tin học văn phòng

3

 

6.  

Luật kinh doanh

2

 

7.  

Triết học Mác - Lênin

3

 

8.  

Nguyên lý kế toán

3

 

9.  

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

10.  

Kinh tế vĩ mô

3

 

11.  

Marketing căn bản

3

 

12.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

13.  

Quản trị sản xuất

3

 

14.  

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

15.  

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

16.  

Kế toán quản trị

3

 

17.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

18.  

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

19.  

Luật thương mại quốc tế

3

 

20.  

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

2

 

21.  

Quản trị Marketing

3

 

22.  

Phát triển kỹ năng quản trị

3

 

23.  

Kinh doanh quốc tế

3

 

24.  

Quản trị chiến lược

3

 

25.  

Quản trị tài chính

3

 

26.  

Nghiên cứu marketing

3

 

27.  

Quản trị chất lượng toàn diện

3

 

28.  

Quản trị doanh nghiệp thương mại

3

 

29.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

30.  

Quản trị dự án

3

 

31.  

Lý thuyết và thiết kế tổ chức

3

 

32.  

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

33.  

Hành vi tổ chức

3

 

34.  

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

35.  

Khởi sự kinh doanh

3

 

36.  

Nhập môn kinh doanh

3

 

37.  

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

 

38.  

Quản trị ngân hàng

3

 

39.  

Đề án kinh doanh

2

 

40.  

Thương lượng

3

 

41.  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

9

 

 

TỔNG SỐ

122

 
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn