Chương trình đào tạo văn bằng 1 ngành Kế toán

27/02/2020 09:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
KẾ TOÁN (VB1)

Ngành: Kế toán                                   Bậc:    Đại học                        Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    KTB1- Dành cho học viên tốt nghiệp THPT

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1

Tin học văn phòng

3

 

2

Kinh tế vi mô

3

 

3

Quản trị học

3

 

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

 

5

Luật kinh doanh

2

 

6

Pháp luật đại cương

2

 

 

CỘNG

16

 

II

1

Triết học Mác-Lê Nin

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Nguyên lý kế toán

3

 

4

Marketing căn bản

3

 

5

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

 

CỘNG

15

 

III

1

Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin

2

 

2

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

3

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

4

Kế toán tài chính 1

3

 

5

Quản trị chiến lược (*)

3

 

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

CỘNG

16

 

IV

1

Kế toán tài chính 2

3

 

2

Kế toán quốc tế (*)

3

 

3

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

4

Kế toán thuế

3

 

5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

6

Kế toán quản trị

3

 

 

CỘNG

16

 

V

1

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

2

Kiểm toán

3

 

3

Kinh doanh quốc tế

3

 

4

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

5

Kế toán công ty

3

 

 

CỘNG

15

 

VI

1

Nghiệp vụ ngân hàng

3

 

2

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

3

Thực hành kế toán

3

 

4

Hành vi tổ chức

3

 

5

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

 

CỘNG

15

 

VII

1

Kế toán ngân hàng (*)

3

 

2

Nhập môn kinh doanh

3

 

3

Kiểm soát nội bộ (*)

3

 

4

Kế toán quản trị nâng cao (*)

3

 

5

Tài chính công ty

3

 

 

CỘNG

15

 

VIII

 

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

112

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn