Chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành Kế toán

27/02/2020 09:41

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
Ngành
KẾ TOÁN (ĐH chuyên ngành kinh tế và cao đẳng kế toán)

 

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Luật kinh doanh

2

 

2.  

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

3.  

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

4.  

Kế toán tài chính 1

3

 

5.  

Kế toán quản trị

3

 

6.  

Kế toán tài chính 2

3

 

7.  

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

8.  

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

9.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

10.  

Kế toán công ty

3

 

11.  

Kế toán thuế

3

 

12.  

Kiểm toán

3

 

13.  

Tài chính công ty

3

 

14.  

Kiểm soát nội bộ

3

 

15.  

Kế toán ngân hàng

3

 

16.  

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

17.  

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

51

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
Ngành
KẾ TOÁN (ĐH chuyên ngành khác)

 

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.       

Kinh tế vi mô

3

 

2.       

Kinh tế vĩ mô

3

 

3.       

Luật kinh doanh

2

 

4.       

Nguyên lý kế toán

3

 

5.       

Marketing căn bản

3

 

6.       

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

7.       

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

8.       

Kinh doanh quốc tế

3

 

9.       

Kế toán tài chính 1

3

 

10.  

Kế toán quản trị

3

 

11.  

Kế toán tài chính 2

3

 

12.  

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

13.  

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

14.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

15.  

Kế toán công ty

3

 

16.  

Kế toán thuế

3

 

17.  

Kiểm toán

3

 

18.  

Tài chính công ty

3

 

19.  

Kiểm soát nội bộ

3

 

20.  

Kế toán ngân hàng

3

 

21.  

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

22.  

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn