Khung chương trình đào tạo khối ngành Kỹ thuật

04/03/2015 04:59

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

ĐA,TT

GHI CHÚ

1

 Những nguyên lý CB của CN Mác Lênin

5

 

 

2

 Toán cao cấp A1 (Giải tích 1)

4

 

 

3

 Vật lý đại cương A1

3

 

 

4

 Hình Họa

2

 

 

5

 Hóa đại cương C

3

 

 

6

 Đường lối CM Việt Nam

3

 

 

7

 Toán cao cấp A2 (Giải tích 2)

4

 

 

8

 Vật lý đại cương A2

2

 

 

9

 Vẽ kỹ thuật

2

 

 

10

 Môi trường

2

 

 

11

 Toán cao cấp A3 (Đại số)

3

 

 

12

 Xác suất thống kê

2

 

 

13

 Cơ học lý thuyết P1

3

 

 

14

 Kỹ thuật nhiệt

2

 

 

15

 Kỹ thuật điện

2

 

 

16

 Tư tưởng HCM

2

 

 

17

 Vật liệu xây dựng

3

 

 

18

 Cơ học lý thuyết P2

2

 

 

19

 Sức bền vật liệu P1

3

 

 

20

 Thủy lực

2

 

 

21

 Cơ học kết cấu P1

3

 

 

22

 Sức bền vật liệu P2

2

 

 

23

 Địa chất công trình

2

 

 

24

 Trắc địa

3

 

 

25

 Cơ học đất

3

 

 

26

 Cơ học kết cấu P2

3

 

 

27

 Kết cấu bê tông cốt thép (1)

3

ĐA1

 

28

 Thủy văn

2

 

 

29

 Kết cấu thép 1

2

 

 

30

 Nền và móng

3

ĐA1

 

31

 Máy xây dựng

3

 

 

32

 Ổn định công trình

2

 

 

33

 Thiết kế hình học & khảo sát thiết kế đường ô tô

3

ĐA1.5

 

34

 Xây dựng nền đường

3

ĐA1.5

 

35

 Thiết kế cầu bê tông cốt thép

4

ĐA1.5

 

36

 Tổ chức & quản lý thi công

2

 

 

37

 Động lực học công trình

2

 

 

38

 Xây dựng mặt đường

2

ĐA1

 

39

 Thiết kế cầu thép

3

ĐA1

 

40

 Khai thác, thí nghiệm đường

2

 

 

41

 Chuyên để đường & GT đô thị

3

 

 

42

 Thiết kế nền đường & luận chứng HQKT đường ô tô

3

 

 

43

 Xây dựng cầu

4

ĐA1.5

 

44

 Khai thác, kiểm định cầu

2

 

 

45

 An toàn lao động

2

 

 

46

 Kinh tế xây dựng

2

 

 

47

 Chuyên để cầu

2

 

 

 

 TỔNG SỐ

124

 

 

 

 Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)

3

 

 

 

 Đồ án tốt nghiệp (15 tuần)

10

 

 

 

 TỔNG

137

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

STT

HỌC PHẦN

TIN CHỈ

ĐA,TT

GHI CHÚ

1

 Những nguyên lý CB của CN Mác Lênin

5

 

 

2

 Toán cao cấp A1 (Giải tích 1)

4

 

 

3

 Vật lý đại cương A1

3

 

 

4

 Hình Họa

2

 

 

5

 Hóa đại cương C

3

 

 

6

 Đường lối CM Việt Nam

3

 

 

7

 Toán cao cấp A2 (Giải tích 2)

4

 

 

8

 Vật lý đại cương A2

2

 

 

9

 Vẽ kỹ thuật

2

 

 

10

 Môi trường

2

 

 

11

 Toán cao cấp A3 (Đại số)

3

 

 

12

 Xác suất thống kê

2

 

 

13

 Cơ học lý thuyết P1

3

 

 

14

 Kỹ thuật nhiệt

2

 

 

15

 Kỹ thuật điện

2

 

 

16

 Tư tưởng HCM

2

 

 

17

 Vật liệu xây dựng

3

 

 

18

 Cơ học lý thuyết P2

2

 

 

19

 Sức bền vật liệu P1

3

 

 

20

 Thủy lực

2

 

 

21

 Cơ học kết cấu P1

3

 

 

22

 Sức bền vật liệu P2

2

 

 

23

 Địa chất công trình

2

 

 

24

 Trắc địa

3

 

 

25

 Cơ học đất

3

 

 

26

 Cơ học kết cấu P2

3

 

 

27

 Kết cấu bê tông cốt thép (1)

3

ĐA2

 

28

 Kiến trúc dân dụng

3

ĐA1

 

29

 Kết cấu thép 1

3

 

 

30

 Nền và móng

3

ĐA1

 

31

 Máy xây dựng

3

 

 

32

 Kiến trúc công nghiệp

3

ĐA1

 

33

 Kết cấu bê tông cốt thép 2

3

ĐA1

 

34

 Quy hoạch đô thị

2

 

 

35

 Vật lý kiến trúc

2

 

 

36

 Cấp thoát nước

2

 

 

37

 Thông gió

2

 

 

38

 Kết cấu Bê tông cốt thép đặc biệt

2

 

 

39

 Kỹ thuật thi công 1

3

 

 

40

 Kết cấu thép 2

3

ĐA2

 

41

 Thí nghiệm công trình

1

 

 

42

 Kỹ thuật thi công 2

3

ĐA1

 

43

 Tổ chức thi công

3

ĐA2

 

44

 Kinh tế xây dựng

2

 

 

45

 An toàn lao động

2

 

 

 

 TỔNG SỐ

118

 

 

 

 Thực tập Tốt nghiệp

3

 

 

 

 Đồ án tốt nghiệp

10

 

 

 

 TỔNG SỐ

131

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những NLCB của CN Mac-Lênin 1

2

 

2

 Giải tích 1

4

 

3

 Tin học Đại cương

4

 

4

 Vật lý 1

3

 

5

 Những NLCB của CN Mac-Lênin 2

3

 

6

 Giải tích 2

4

 

7

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

8

 Đại số

4

 

9

 Xác suất thống kê

4

 

10

 Vật lý 2

4

 

11

 Kỹ thuật điện

3

 

12

 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

2

 

13

 Phương pháp tính

4

 

14

 Toán rời rạc

4

 

15

 Kỹ thuật Điện tử

3

 

16

 Cấu trúc dữ liệu

4

 

17

 Lập trình hướng đối tượng

4

 

18

 Mạng máy tính

4

 

19

 Ngôn ngữ Hình thức

3

 

20

 Lập trình hệ thống

4

 

21

 Chương trình dịch

4

 

22

 Phân tích & thiết kế giải thuật

4

 

23

 Cơ sở dữ liệu

4

 

24

 Kỹ thuật Truyền số liệu

3

 

25

 Phân tích & T.kế hướng đối tượng

4

 

26

 Nguyên lý hệ điều hành

4

 

27

 Đồ họa máy tính

3

 

28

 Công nghệ phần mềm

4

 

29

 Lập trình mạng

4

 

30

 Lập trình JAVA

4

 

31

 Công nghệ Web

3

 

32

 Lập trình .NET

4

 

33

Kiểm thử phần mềm

3

 

34

 Quản trị mạng

4

 

35

 Quản lý dự án CNTT

3

 

36

 An toàn thông tin mạng

4

 

37

 Xử lý ảnh

4

 

38

 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

4

 

39

 Trí tuệ nhân tạo

4

 

 

 TỔNG SỐ

140

 

 

 ĐA Tốt nghiệp

10

 

 

 TỔNG SỐ

150

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn