Thông báo về việc hoàn trả học phí cho học viên thôi học

23/12/2020 07:54

Để tạo điều kiện cho học viên theo học các khóa đào tạo từ xa vì lý do cá nhân không thể tiếp tục theo học có nhu cầu cần rút lại học phí, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo như sau: (xem thông tin chi tiết tại đây)

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn