Trang chủ Giới thiệu Phòng Tài vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

CN. Phạm Thị Thanh

 Huyền

Phụ trách kế toán

3.849.220

 ptthuyen@ac.udn.vn

2

CN. Trương Quỳnh

 Như

Kế toán

3.835.096

 tqnhu@ac.udn.vn

3

CN. Nguyễn Thị Tường

 Vân

Kế toán

3.835.096

 nttvan@ac.udn.vn