Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

26/02/2018 01:58

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Hình thức đào tạo: Trực tuyến

 

   - Cấp          :   Đại học                     - Ngành đào tạo       :  Cử nhân Ngôn ngữ Anh           - Hệ: Từ xa 
   - Số tín chỉ  :   130                           - Thời gian đào tạo   :  8 kỳ

 

HỌC KỲ

STT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

 

 

 

 

I

1

 Kỹ năng tổng hợp 1

GS1

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 2

GS2

4

 

3

 Ngữ pháp 1

GR1

3

 

4

 Phương pháp học ĐH

STS

2

 

5

 Dẫn luận ngôn ngữ

ILT

2

 

6

 Luyện âm

SPT

2

 

7

 Những nguyên lý CN Mác Lênin P1

MPS1

2

 

 

CỘNG

 

19

 

 

 

 

 

II

1

 Kỹ năng tổng hợp 3

GS3

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 4

GS4

4

 

3

 Ngữ pháp 2

GR2

4

 

4

 Ngữ âm - âm vị học

PHO

3

 

5

 Cơ sở văn hoá VN

BVC

2

 

6

 Những nguyên lý CN Mác Lênin P2

MPS2

3

 

 

CỘNG

 

20

 

 

 

 

 

III

1

 Kỹ năng tổng hợp 5

GS5

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 6

GS6

4

 

3

 Văn hoá Anh

BCS

2

 

4

 Văn hoá Mỹ

ACS

2

 

5

 Giao thoa văn hoá

CCS

2

 

6

 Tiếng Việt

VLS

2

 

 

CỘNG

 

16

 

 

 

IV

1

 Kỹ năng tổng hợp 7

GS7

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 8

GS8

4

 

3

 Ngữ pháp nâng cao

AG

4

 

4

 Tâm lý học đại cương

GPY

2

 

5

 Đường lối CM Đảng cộng sản VN

VCP

3

 

 

CỘNG

 

17

 

 

 

V

1

 Biên dịch 1

TP1

4

 

2

 Phiên dịch 1

IP1

4

 

3

 Văn học Anh

BLS

2

 

4

 Lý thuyết dịch

TTS

3

 

5

 Tư tưởng HCM

HMI

2

 

 

CỘNG

 

15

 

 

VI

1

 Biên dịch 2

TP2

4

 

2

 Phiên dịch 2

IP2

4

 

3

 Ngữ nghĩa

SEM

2

 

4

 Tiếng Anh nâng cao 1

AE1

4

 

 

CỘNG

 

14

 

 

VII

1

 Biên dịch 3

TP3

4

 

2

 Phiên dịch 3

IP3

4

 

3

 Ngôn ngữ đối chiếu

CLS

2

 

4

 Tiếng Anh nâng cao 2

AE2

4

 

 

CỘNG

 

14

 

 

 

VIII

THỰC TẬP & HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

 

 Thực tập Dịch

FTS

5

 

 

 Học phần chuyên môn I
 (Biên - Phiên dịch)

GSC1

5

 

 

 Học phần chuyên môn II
 (Nói - Viết)

GSC2

5

 

 

CỘNG

 

15

 

 

 

Tổng số ĐVHT toàn khóa

 

130

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn