Lịch thi học kỳ 1 lớp AV26.2B2 ngành ngôn ngữ Anh học trực tuyến tại Gia lai

23/07/2019 09:04

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần kết thúc học phần học kỳ 1 lớp AV26.2B2 ngành ngôn ngữ Anh học trực tuyến tại Gia lai như sau:

 

1. Địa điểm thi: Trường Trung học Lâm Nghiệp Tây Nguyên
P. Trà Bá- Xã Chư HDRông- TP. Pleiku, Gia Lai
 

2. Thời gian: như sau

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp thực hành 1

07h30-08h30 (24/8/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp thực hành 2

08h45-09h45 (24/8/2019)

3.

 Ngữ âm học

10h00-11h00 (24/8/2019)

4.

 Dẫn luận ngôn ngữ

13h30-14h30 (24/8/2019)

5.

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

14h45-15h45 (24/8/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 2

16h00-17h00 (24/8/2019)

7.

 Kỹ năng tổng hợp 1

07h30-08h30 (25/8/2019)

8.

 Luyện âm

08h45-09h45 (25/8/2019)

 
Đề nghị học viên lớp trên lưu ý thực hiện!
 
Lưu ý:   Mọi thắc mắc về kỳ thi, vui lòng liên hệ điện thoại 0236.3840450 hoặc email: cce@cce.udn.vn
 
Phòng Giáo vụ
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn