Lịch thi học kỳ 3 lớp AV25.5B2 ngành Ngôn Ngữ Anh học trực tuyến tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

13/02/2020 04:16

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần và địa điểm thi kỳ 3 lớp AV25.5B2 như sau:

1. Địa điểm thi: Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa
Số 03 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Thời gian: Như sau

STT

Môn thi

Hình thức thi/ Thời gian thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Biên dịch 2

Tự luận/ 60 phút

07h30- 08h30 (22/02/2020)

 

 


4.1

2.

Ngữ pháp nâng cao

Tự luận/ 60 phút

08h45- 09h45 (22/02/2020)

3.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tự luận/ 60 phút

10h00 -11h00 (22/02/2020)

4.

Tiếng Anh nâng cao 1

Tự luận/ 60 phút

13h30- 14h30 (22/02/2020)

5.

Kỹ năng tổng hợp 5

Nghe

14h45- 15h45 (22/02/2020)

6.

Kỹ năng tổng hợp 6

Nói

16h00- 17h00 (22/02/2020)

7.

Phiên dịch 2

Dịch Việt- Anh;
Nghe- dịch Anh- Việt

17h15-18h15 (22/02/2020)

 
      Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện!

 Lưu ý:

- Những trường hợp chưa đóng học phí kỳ 3, đề nghị hoàn tất trước ngày 10/02/2020 để cập nhật danh sách dự thi.

- Mọi thắc mắc về kỳ thi, vui lòng liên hệ điện thoại 0236.3840450 hoặc email: cce@cce.udn.vn
 

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn