Lịch thi kết thúc học phần các lớp AV24.2B2, AX23.2B2, AV24.2B1, AX23.1B1 học trực tuyến tại TP. Đà Nẵng

29/12/2017 09:26

     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp AV24.2B2, AX23.2B2, AV24.2B1, AX23.1B1 học trực tuyến tại TP. Đà Nẵng như sau:  

 

              Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
                                     
Số 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

             

              Lịch thi cự thể các lớp như sau:

 

          KỲ 2 lớp AV24.2B2

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Kỹ năng tổng hợp 4

07h30-08h30 (13/01/2018)


 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Kỹ năng tổng hợp 5

08h45-09h45 (13/01/2018)

3.

 Kỹ năng tổng hợp 6

10h00-11h00 (13/01/2018)

4.

 Ngữ âm học

13h30-14h30 (13/01/2018)

5.

 Hình thái học

14h45-15h45 (13/01/2018)

6.

 Biên dịch 1

16h00 -17h00 (13/01/2018)

7.

 Lý thuyết dịch

07h30-08h30 (14/01/2018)

8.

 Đất nước học Anh     

08h45-09h45 (14/01/2018)

9.

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

10h00-11h00 (14/01/2018)

 

 

            KỲ 4 lớp AX23.2B2

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 2 

07h30-08h30 (13/01/2018)

 

 

 

CCE sẽ thông báo sau

 

2.

 Viết 2 

08h45-09h45 (13/01/2018)

3.

 Biên dịch 3

10h00-11h00 (13/01/2018)

4.

 Ngữ nghĩa học

13h30-14h30 (13/01/2018)

5.

 Tiếng Anh nâng cao 1

14h45-15h45 (13/01/2018)

6.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

16h00 -17h00 (13/01/2018)

7.

 Nghe 2

07h30-08h30 (14/01/2018)

8.

 Nói 2  

08h45-09h45 (14/01/2018)

9.

 Phiên dịch 2

10h00-11h00 (14/01/2018)

 

 

           KỲ 2 lớp AV24.2B1

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 2

07h30-08h30 (13/01/2018)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Viết 2

08h45-09h45 (13/01/2018)

3.

 Ngữ pháp 2

13h30-14h30 (13/01/2018)

4.

 Tiếng Việt

14h45-15h45 (13/01/2018)

5.

 Nghe 2 

07h30-08h30 (13/01/2018)

6.

 Nói 2

08h45-11h00 (14/01/2018)

7.

 Luyện âm

 

 

            KỲ 4 lớp AX23.1B1

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 4 – RD471

07h30-08h30 (13/01/2018)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Viết 4 – WR471

08h45-09h45 (13/01/2018)

3.

 Văn hoá Anh – BCS71

10h00-11h00 (13/01/2018)

4.

 Văn hoá Mỹ - ACS71

13h30-14h30 (13/01/2018)

5.

 Đường lối CMĐCSVN – VCP71

14h45-15h45 (13/01/2018)

6.

 Nghe 4 – LS471

07h30-08h30 (14/01/2018)

7.

 Nói 4 – SP471

08h45-09h45 (14/01/2018)

 
  Đề nghị toàn thể học viên của các lớp trên quan tâm thực hiện.
  Trân trọng./.
 
Trung tâm ĐTTX
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn