Lịch thi kết thúc học phần các lớp AV24.2B2, AX23.2B2, AV24.2B1, AX23.1B1 học trực tuyến tại TP. HCM

29/12/2017 08:58

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp AV24.2B2, AX23.2B2, AV24.2B1, AX23.1B1 như sau:


Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An – TP.HCM
                       Số 546 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.HCM 

 

Thời gian: Cụ thể như sau:

 

Lớp AV24.2B2 - Kỳ 2

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Kỹ năng tổng hợp 4

17h30-18h30 (13/01/2018)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Kỹ năng tổng hợp 5

18h45-19h45 (13/01/2018)

3.

 Kỹ năng tổng hợp 6

20h00-21h00 (13/01/2018)

4.

 Ngữ âm học

07h30-08h30 (14/01/2018)

5.

 Hình thái học

08h45-09h45 (14/01/2018)

6.

 Biên dịch 1

10h00-11h00 (14/01/2018)

7.

 Lý thuyết dịch

13h30-14h30 (14/01/2018)

8.

 Đất nước học Anh     

14h45-15h45 (14/01/2018)

9.

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

16h00 -17h00 (14/01/2018)

 

 

           Lớp AX23.2B2 - KỲ 4

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 2 

17h30-18h30 (13/01/2018)

CCE sẽ thông báo trước khi thi 3 ngày

 

2.

 Viết 2 

18h45-19h45 (13/01/2018)

3.

 Biên dịch 3

20h00-21h00 (13/01/2018)

4.

 Ngữ nghĩa học

07h30-08h30 (14/01/2018)

5.

 Tiếng Anh nâng cao 1

08h45-09h45 (14/01/2018)

6.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10h00-11h00 (14/01/2018)

7.

 Nghe 2

13h30-14h30 (14/01/2018)

8.

 Nói 2  

14h45-15h45 (14/01/2018)

9.

 Phiên dịch 2

16h00 -17h00 (14/01/2018)

 

 

           Lớp AV24.2B1 - KỲ 2

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 2

17h30-18h30 (13/01/2018)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Viết 2

18h45-19h45 (13/01/2018)

3.

 Ngữ pháp 2

07h30-08h30 (14/01/2018)

4.

 Tiếng Việt

08h45-09h45 (14/01/2018)

5.

 Nghe 2 

13h30-14h30 (14/01/2018)

6.

 Nói 2

14h45-15h45 (14/01/2018)

7.

 Luyện âm

 

    Lớp AX23.1B1 - KỲ 4 

STT

Môn thi – Mã Môn

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Đọc 4 – RD471

17h30-18h30 (13/01/2018)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Viết 4 – WR471

18h45-19h45 (13/01/2018)

3.

 Văn hoá Anh – BCS71

07h30-08h30 (14/01/2018)

4.

 Văn hoá Mỹ - ACS71

08h45-09h45 (14/01/2018)

5.

 Đường lối CMĐCSVN – VCP71

10h00-11h00 (14/01/2018)

6.

 Nghe 4 – LS471

13h30-14h30 (14/01/2018)

7.

 Nói 4 – SP471

14h45-15h45 (14/01/2018)


Đề nghị toàn thể học viên của các lớp trên quan tâm thực hiện.
  Trân trọng./.
 
Trung tâm ĐTTX
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn