Lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại Đà Nẵng

18/04/2019 11:13

   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại Đà Nẵng như sau:

 
 Địa điểm thi: Đại học Đà Nẵng
 Tầng 6- 7, tòa nhà C, 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng


Thời gian: cụ thể như sau

 

KỲ 4 lớp AV24.3B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Ngữ pháp nâng cao

14h45- 15h45 (11/5/2019)

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

Văn học Anh

16h00- 17h00 (11/5/2019)

3.

Lý thuyết dịch

07h30- 08h30 (12/5/2019)

4.

Kỹ năng tổng hợp 5

08h45- 09h45 (12/5/2019)

5.

Kỹ năng tổng hợp 6

10h00 -11h00 (12/5/2019)

 


KỲ 4 lớp AV24.3B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Giao thoa văn hoá

07h30- 08h30 (11/5/2019)

 

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

Văn hoá Mỹ

08h45- 09h45 (11/5/2019)

3.

Văn hoá Anh

10h00 -11h00 (11/5/2019)

4.

Ngôn ngữ đối chiếu

13h30- 14h30 (11/5/2019)

5.

Ngữ nghĩa

14h45- 15h45 (11/5/2019)

6.

Văn học Anh

16h00- 17h00 (11/5/2019)

7.

Biên dịch 3

07h30- 08h30 (12/5/2019)

8.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

08h45- 09h45 (12/5/2019)

9.

Phiên dịch 3

10h00 -11h00 (12/5/2019)

10.

Tiếng Anh nâng cao 2


Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện !

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn