Lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại Nha Trang

18/04/2019 01:34

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại Nha Trang như sau:

 

Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
                       Số 03 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang, Khánh Hòa


Thời gian: Như sau


KỲ 4 lớp AV24.3B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp nâng cao

07h30- 08h30 (11/5/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn học Anh

08h45- 09h45 (11/5/2019)

3.

 Lý thuyết dịch

10h00 -11h00 (11/5/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 5

13h30- 14h30 (11/5/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 6

14h45- 15h45 (11/5/2019)

 

KỲ 4 lớp AV24.3B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Giao thoa văn hoá

07h30- 08h30 (11/5/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

08h45- 09h45 (11/5/2019)

3.

 Văn hoá Anh

10h00 -11h00 (11/5/2019)

4.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

13h30- 14h30 (11/5/2019)

5.

 Phiên dịch 3

14h45- 15h45 (11/5/2019)

6.

 Tiếng Anh nâng cao 2

16h00- 17h00 (11/5/2019)

7.

Ngôn ngữ đối chiếu

07h30- 08h30 (12/5/2019)

8.

Ngữ nghĩa

08h45- 09h45 (12/5/2019)

9.

Văn học Anh

10h00 -11h00 (12/5/2019)

10.

Biên dịch 3

 

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện! 

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn