Lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại TP. Hồ chí Minh

18/04/2019 11:00

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần học KỲ 4 lớp AV24.3B1, AV24.3B2 tại TP. Hồ chí Minh như sau:
 

Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An – TP.HCM
                        Số 546 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.HCM


Thời gian:   Các lớp như sau:

  KỲ 4 lớp AV24.3B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1. 

 Ngữ pháp nâng cao

07h30- 08h30 (12/5/2019)

 

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn học Anh

08h45- 09h45 (12/5/2019)

3.

 Lý thuyết dịch

10h00 -11h00 (12/5/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 5

13h30- 14h30 (12/5/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 6

14h45- 15h45 (12/5/2019)

 

KỲ 4 lớp AV24.3B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Giao thoa văn hoá

13h30- 14h30 (11/5/2019)

 

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

14h45- 15h45 (11/5/2019)

3.

 Văn hoá Anh

16h00- 17h00 (11/5/2019)

4.

 Ngôn ngữ đối chiếu

07h30- 08h30 (12/5/2019)

5.

 Văn học Anh

08h45- 09h45 (12/5/2019)

6.

 Ngữ nghĩa

10h00 -11h00 (12/5/2019)

7.

 Biên dịch 3

13h30- 14h30 (12/5/2019)

8.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

14h45- 15h45 (12/5/2019)

9.

 Phiên dịch 3

16h00- 17h00 (12/5/2019)

10.

 Tiếng Anh nâng cao 2

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện !

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn