Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 4 Lớp AV24.5B2 ngành Ngôn ngữ Anh học qua mạng tại Đà Nẵng

23/07/2019 08:38

   

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 4 Lớp AV24.5B2 ngành Ngôn ngữ Anh học qua mạng tại Đà Nẵng như sau:

 

Địa điểm thi:  Đại học Đà Nẵng
Tầng 6- 7, tòa nhà C, 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng

Thời gian:
Như sau

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Văn học Anh

07h30- 08h30 (24/8/2019)

P. C702

2.

 Văn hoá Mỹ

08h45- 09h45 (24/8/2019)

3.

 Văn hoá Anh

10h00 -11h00 (24/8/2019)

4.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

13h30- 14h30 (24/8/2019)

5.

 Biên dịch 3

14h45- 15h45 (24/8/2019)

6.

 Phiên dịch 3

 Tiếng Anh nâng cao 2

16h00- 17h00 (24/8/2019)

7.

 Ngôn ngữ đối chiếu

07h30- 08h30 (25/8/2019)

8.

 Ngữ nghĩa

08h45- 09h45 (25/8/2019)

9.

 Giao thoa văn hoá

10h00 -11h00 (25/8/2019)


Đề nghị học viên lớp trên lưu ý thực hiện!
Lưu ý:   Mọi thắc mắc về kỳ thi, vui lòng liên hệ điện thoại 0236.3840450 hoặc email: cce@cce.udn.vn
 
Phòng Giáo vụ
 
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn