Lịch thi kết thúc học phần Kỳ 3 các lớp AV25.2B1, AV25.2B2 và Kỳ 5 các lớp AV24.3 - 4B1, AV24.4B2 ngành Ngôn Ngữ Anh - học qua mạng tại TP. Hồ Chí Minh

08/08/2019 09:22

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần Kỳ 3 các lớp AV25.2B1, AV25.2B2 và Kỳ 5 các lớp AV24.3 - 4B1, AV24.4B2 ngành Ngôn Ngữ Anh - học qua mạng tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

 

Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An – TP.HCM
                      
Số 546 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.HCM
 

Thời gian: cụ thể các lớp như sau

 
KỲ 3 lớp AV25.2B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Văn hoá Anh

13h30- 14h30 (21/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

14h45- 15h45 (21/9/2019)

3.

 Giao thoa văn hoá

16h00- 17h00 (21/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

07h30- 08h30 (22/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

08h45- 09h45 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

10h00 -11h00 (22/9/2019)

 

KỲ 3 lớp AV25.2B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 2

13h30- 14h30 (21/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp nâng cao

14h45- 15h45 (21/9/2019)

3.

 Tiếng Anh nâng cao 1

16h00- 17h00 (21/9/2019)

4.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

17h30- 18h30 (21/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

07h30- 08h30 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

08h45- 09h45 (22/9/2019)

7.

 Phiên dịch 2

10h00 -11h00 (22/9/2019)

 

KỲ 5 lớp AV24.3 - 4B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 1

07h30- 08h30 (15/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

08h45- 09h45 (15/9/2019)

3.

 Kỹ năng tổng hợp 7

10h00 -11h00 (15/9/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 8

13h30- 14h30 (15/9/2019)

5.

 Phiên dịch 1

14h45- 15h45 (15/9/2019)

 

KỲ 5 lớp AV24.4B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 HP chuyên môn 1 – Biên dịch

07h30- 09h45 (15/9/2019)

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 HP chuyên môn 2 – Viết

09h45- 11h00 (15/9/2019)

3.

 HP chuyên môn 1 – Phiên dịch

Bắt đầu từ 13h30 ngày (15/9/2019)

4.

 HP chuyên môn 2 – Nói


Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện!
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn