Lịch thi kết thúc học phần Kỳ 3 lớp AV25.2B1, AV25.2B2 và Kỳ 2 lớp AV25.5B1, AV25.5B2, AV25.5B2TSN học qua mạng tại TP. HCM

05/09/2019 08:30

   
    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần và địa điểm thi Kỳ 3 lớp AV25.2B1, AV25.2B2 và Kỳ 2 lớp AV25.5B1, AV25.5B2, AV25.5B2TSN như sau:
 

1. Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An – TP.HCM
                            
Số 546 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.Hồ Chí Minh

2. Thời gian: Cụ thể các lớp như sau:
 

   Kỳ 3 lớp AV25.2B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Văn hoá Anh

13h30- 14h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

14h45- 15h45 (21/9/2019)

3.

 Giao thoa văn hoá

16h00- 17h00 (21/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

07h30- 08h30 (22/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

08h45- 09h45 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

10h00 -11h00 (22/9/2019)


 
  Kỳ 3 lớp  AV25.2B2 

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 2

13h30- 14h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp nâng cao

14h45- 15h45 (21/9/2019)

3.

 Tiếng Anh nâng cao 1

16h00- 17h00 (21/9/2019)

4.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

17h30- 18h30 (21/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

07h30- 08h30 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

08h45- 09h45 (22/9/2019)

7.

 Phiên dịch 2

10h00 -11h00 (22/9/2019)

 

  KỲ 2 lớp AV25.5B1 

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp 2

13h30-14h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ âm - âm vị học

14h45-15h45 (21/9/2019)

3.

 Cơ sở văn hoá VN

16h00-17h00 (21/9/2019)

4.

 Những nguyên lý CN ML P2

07h30-08h30 (22/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 4

08h45-09h45 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 3

10h00-11h00 (22/9/2019)

 

 

 KỲ 2 lớp AV25.5B2 và AV25.5B2TSN

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Lý thuyết dịch

13h30-14h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Biên dịch 1

14h45-15h45 (21/9/2019)

3.

 Văn hoá Anh

16h00-17h00 (21/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

07h30-08h30 (22/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 3

08h45-09h45 (22/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 4

10h00-11h30 (22/9/2019)

7.

 Phiên dịch 1

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện !

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn