Lịch thi kết thúc học phần và địa điểm thi kỳ 4 lớp AV25.3B2 ngày 22 và 23.02.2020

14/02/2020 08:42

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần và địa điểm thi kỳ 4 lớp AV25.3B2 như sau:

1.      Địa điểm thi: TP.Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI
                     (
Số 189 Kinh Dương Vương, P12, Q6, TP.HCM)

STT

Môn thi

Hình thức thi/ Thời gian thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Giao thoa văn hoá

Tự luận - 60 phút

13h30- 14h30 (22/02/2020)

A202

- A203

2.

Văn hoá Mỹ

Trắc nghiệm - 60 phút

14h45- 15h45 (22/02/2020)

3.

Văn học Anh

Tự luận - 60 phút

16h00- 17h00 (22/02/2020)

4.

Ngôn ngữ đối chiếu

Tự luận - 60 phút

07h30- 08h30 (23/02/2020)

5.

Ngữ nghĩa

Tự luận - 60 phút

08h45- 11h00 (23/02/2020)

6.

Biên dịch 3

Tự luận - 60 phút

10h00 -11h00 (23/02/2020)

7-8.

Tiếng Anh nâng cao 2

Phiên dịch 3

Nghe- Dịch Anh- Việt;

Việt -Anh

13h30- 15h45 (23/02/2020)

 

2.      Địa điểm thi: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng

(Tầng 6- 7, tòa nhà C, 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng)

 

STT

Môn thi

Hình thức thi/ Thời gian thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Giao thoa văn hoá

Tự luận - 60 phút

07h30- 08h30 (22/02/2020)

C.604

2.

Văn hoá Mỹ

Trắc nghiệm - 60 phút

08h45- 09h45 (22/02/2020)

3.

Văn học Anh

Tự luận - 60 phút

10h00 -11h00 (22/02/2020)

4.

Ngôn ngữ đối chiếu

Tự luận - 60 phút

13h30- 14h30 (22/02/2020)

5-6.

Tiếng Anh nâng cao 2

Phiên dịch 3

Nghe - Dịch Anh - Việt;

Việt - Anh

14h45- 16h45 (22/02/2020)

7.

Ngữ nghĩa

Tự luận - 60 phút

07h30- 08h30 (23/02/2020)

8.

Biên dịch 3

Tự luận - 60 phút

08h45- 09h45 (23/02/2020)

 

Lưu ý:  
-
Những trường hợp chưa hoàn thành học phí kỳ 4, anh/chị vui lòng đăng ký trước 10/02/2020 để được cập nhật danh sách thi.

- Mọi thắc mắc về kỳ thi, vui lòng liên hệ điện thoại 0236.3840450 hoặc email: cce@cce.udn.vn.
 

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn