THÔNG BÁO LỊCH PHÒNG THI CÁC LỚP TRỰC TUYẾN Ngành : Ngôn Ngữ Anh và Luật tại Đà Nẵng

09/05/2019 01:57

THÔNG BÁO LỊCH PHÒNG THI CÁC LỚP TRỰC TUYẾN 
Ngành : Ngôn Ngữ Anh và Luật tại Đà Nẵng

Ngày 11,12/5/2019       

(Tại Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn - Đà Nẵng)

LỚP

MÔN

NGÀY

PHÒNG

AV24.3B1
AV24.3B2

Thi theo lịch đã thông báo

Ngày 11,12/5/2019

C. 702

LUẬT QUA MẠNG

Thi theo lịch đã thông báo

Ngày 11,12/5/2019

B. 103
(Tòa nhà 3 tầng)

Đề Nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện !

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn