Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp MD19.2BTR tại Bến Tre

08/01/2015 05:36

 

            Kính gửi:   - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre
                                   -  Sinh viên lớp MD19.2BTR tại Bến Tre

           Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho công tác cấp bằng tốt nghiệp của lớp MD19.2BTR tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch thi tốt nghiệp do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:

I/ Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
Để được xét dự thi tốt nghiệp sinh viên phải hội đủ những điều kiện sau:
+ Có hồ sơ hợp lệ
+ Không có môn học dưới 5 điểm
+ Đã nộp bản gốc văn bằng tốt nghiệp để đối chiếu
+ Đóng đầy đủ kinh phí đào tạo trong suốt quá trình học, trong đó mức thu kỳ tốt nghiệp là: 1.720.000đ/sinh viên. Thời gian nộp: Ngày 06 - 12/09/2014.

Ngày 05/09/2014, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ công bố danh sách sinh viên đủ tư cách dự thi tốt nghiệp.

II/ Lịch thi tốt nghiệp

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

13/09/2014
(Thứ bảy)

16h00 – 17h00

Phổ biến nội quy, quy chế thi và công tác
chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp.

14/09/2014
(Chủ nhật)

07h30 – 10h30

           Thi môn Nghiệp vụ 1: Toán và PP dạy học

13h00 – 16h00

           Thi môn Nghiệp vụ 2: Tiếng Việt và PP dạy học

III/ Nộp ảnh làm thẻ dự thi và làm bằng tốt nghiệp
    Sinh viên nộp 02 ảnh 3 x 4 mới nhất kiểu CMND (nữ mặc áo dài, nam mặc áo Veston) thời gian nộp từ 16 - 23/08/2014 tại Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre.
     Trên đây là nội dung kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp MD19.2BTR tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre, kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên cùng phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.                                                                                                                                                       Trung tâm ĐTTX
Số: 561/ĐT-ĐTTX  

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn