Lịch học kỳ 5 lớp QT19.1CBH tại Hà Nội

30/12/2014 11:15

LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 5 LỚP QT19.1CBH, QT20.1 TẠI HÀ NỘI
             Kính gửi:  - Trung tâm Bồi dưỡng CBQL và Doanh nghiệp nhỏ
                                - Sinh viên lớp QT19.1CBH tại Hà Nội

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 23/08/2014 - 06/09/2014 sinh viên đến tại Trung tâm Bồi dưỡng CBQL và Doanh nghiệp nhỏ để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.880.000đ (Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng CBQL và Doanh nghiệp nhỏ
Thời gian và môn học:

TT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Phát triển kỹ năng quản trị

TS. Vương Đình Cường

(GV Hà Nội)

15

07h30 - 11h30    20.09.2014

13h30 - 17h30    20.09.2014

07h30 - 11h30    21.09.2014

07h30 - 09h00    08.11.2014

2

Kế toán Quản trị

TS. Nguyễn Thị Hằng

(GV Hà Nội)

15

07h30 - 11h30    27.09.2014

13h30 - 17h30    27.09.2014

07h30 - 11h30    28.09.2014

13h30 - 15h00    08.11.2014

3

Quản trị marketing

TS. Nguyễn Xuân Lãn 0948.687.799

20

07h30 - 11h30    04.10.2014

13h30 - 17h30    04.10.2014

07h30 - 11h30    05.10.2014

13h30 - 17h30    05.10.2014

07h30 - 09h00    09.11.2014

4

Quản trị Chiến lược

TS. Nguyễn Từ

(GV Hà Nội)

20

07h30 - 11h30    11.10.2014

13h30 - 17h30    11.10.2014

07h30 - 11h30    12.10.2014

13h30 - 17h30    12.10.2014

09h30 - 11h00    08.11.2014

5

Kinh tế ngành

TS. Trần Minh Huệ

(GV Hà Nội)

15

07h30 - 11h30    18.10.2014

13h30 - 17h30    18.10.2014

07h30 - 11h30    19.10.2014

15h30 - 17h00    08.11.2014

            Đề nghị sinh viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).
            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.
           Trân trọng./.
 Số: 567/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                     Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn