Lịch học kỳ 6 lớp QT19.1CBH, QT20.1CBH tại Hà Nội

14/02/2015 10:16

            Kính gửi: 
                              - Trung tâm HT và PT Liên minh HTX Việt Nam

                              - Học viên lớp QT19.1CBH, QT20.1CBH tại Hà Nội

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 01/03/2015 - 13/03/2015 học viên đến tại Trung tâm HT và PT Liên minh HTX Việt Nam để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.520.000đ (Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm HT và PT Liên minh HTX Việt Nam

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Kinh doanh quốc tế

TS. Vương Đình Cường

(GV Hà Nội)

10

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 09h00    23.05.2015

2

 Hệ thống thông tin quản lý

ThS. Trương Thị Thanh Vân

(GV Hà Nội)

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

09h30 - 11h00    23.05.2015

3

 Quản trị khu vực công

ThS. Phạm Thị Tân

(GV Hà Nội)

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

13h30 - 15h00    23.05.2015

4

 Quản trị nguồn nhân lực

TS. Trần Thị Minh Huệ

(GV Hà Nội)

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

15h30 - 17h00    23.05.2015

5

 Quản trị tài chính

ThS. Nguyễn Hữu Hiển 0913.466.828

(GV Đà Nẵng)

20

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    24.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

           Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn