Lịch học kỳ 4 các lớp CD20.1CEM, DD20.1CEM tại TP. HCM

25/02/2015 10:53

               Kính gửi: 
                             - Trung tâm CEMET, Trường CĐ GTVT 3
                             - Học viên lớp CD20.1CEM, DD20.1CEM tại TP. HCM


            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 05/04/2015 - 17/04/2015 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.640.000đ (Hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Tư tưởng HCM

ThS. Nguyễn Văn Dũng

0962.264.763

(GV. TP HCM)

15

18h00 - 21h00    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

13h30 - 17h30    19.04.2015

17h30 - 19h00    26.06.2015

2

 Kỹ thuật điện

TS. Lê Tấn Duy

0903.501.445

(GV. Đà Nẵng)

15

18h00 - 21h00    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

13h30 - 17h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    27.06.2015

3

 Vật liệu xây dựng

TS. Nguyễn Quang Dũng

0906.793.537

(GV. TP HCM)

20

18h00 - 21h00    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

13h30 - 17h30    17.05.2015

18h00 - 21h00    17.05.2015

09h30 - 11h00    27.06.2015

4

 Cơ học lý thuyết P2

ThS. Phạm Văn Mạnh

0907.004.134

(GV. TP HCM)

15

18h00 - 21h00    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

13h30 - 17h30    24.05.2015

13h30 - 15h00    27.06.2015

5

 Sức bền vật liệu P1

ThS. Phạm Văn Mạnh

0907.004.134

(GV. TP HCM)

20

18h00 - 21h00    30.05.2015

07h30 - 11h30    31.05.2015

13h30 - 17h30    31.05.2015

18h00 - 21h00    31.05.2015

15h30 - 17h00    27.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./. 
 

Số: 139/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                                                  Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn