Lịch học và thi học kỳ 5 lớp LH22.1CEM tại TP. HCM (trực tuyến)

02/10/2017 10:23

           Kính gửi: 
                               - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 
                               - Học viên lớp LH22.1CEM tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 17/10/2017 - 27/10/2017 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật tài chính

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 09h00

16/12/2017

2

Luật ngân hàng

ThS. Đỗ Trần Hà Linh
0932.292.111

10

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

09h30 - 11h00

16/12/2017

3

Luật hành chính

ThS. Ng. Thị Hồng Phượng
0987.147.679

15

07h30 - 11h30    11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

07h30 - 11h30    12.11.2017

13h30 - 15h00

16/12/2017

4

Công pháp quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
0905 002 237

15

07h30 - 11h30    25.11.2017

13h30 - 17h30    25.11.2017

07h30 - 11h30    26.11.2017

15h30 - 17h00

16/12/2017

5

Luật đất đai

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    02.12.2017

13h30 - 17h30    02.12.2017

07h30 - 09h00

17/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 408/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn