LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 6 LỚP CD22.1CEM TẠI TP. HCM

05/06/2018 10:10

             Kính gửi: 
                              - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
                              - Học viên lớp CD22.1CEM tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 10/04/2018 - 20/04/2018 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.420.000đ (Ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Cơ học đất

Học chung với lớp DD22.1CEM

ThS. Đặng Thị Thúy Hằng
01689196932

20

07h30 - 11h30    21.04.2018

13h30 - 17h30    21.04.2018

07h30 - 11h30    22.04.2018

13h30 - 17h30    22.04.2018

07h30 - 09h00    30.06.2018

2

Cơ học kết cấu P2

Học chung với lớp DD22.1CEM

ThS. Trần Trọng Tiến

0906591336

20

07h30 - 11h30    05.05.2018

13h30 - 17h30    05.05.2018

07h30 - 11h30    06.05.2018

13h30 - 17h30    06.05.2018

09h30 - 11h00    30.06.2018

3

Kết cấu bê tông cốt thép (1)

Học chung với lớp DD22.1CEM

ThS. Bùi Thiên Lam
0903.575.634

(GV Đà Nẵng)

20

07h30 - 11h30    12.05.2018

13h30 - 17h30    12.05.2018

07h30 - 11h30    13.05.2018

13h30 - 17h30    13.05.2018

13h30 - 15h00    30.06.2018

4

Thủy văn

ThS. Ung Lê Huy
0918394693

15

07h30 - 11h30    19.05.2018

13h30 - 17h30    19.05.2018

07h30 - 11h30    20.05.2018

15h30 - 17h00    30.06.2018

5

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép (1)

ThS. Bùi Thiên Lam

Thời gian Bảo vệ từ  tháng 07 - 09/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn