Lịch học và thi học kỳ 7 lớp LH22.1CEM tại TP. HCM (trực tuyến)

31/08/2018 08:38

              Kính gửi: 
                              - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI                       
                              - Học viên lớp LH22.1CEM tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 08/09/2018 - 14/09/2018 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật kinh doanh bất động sản

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    15.09.2018

13h30 - 17h30    15.09.2018

07h30 - 09h00    08/12/2018

2

 Tư pháp quốc tế

ThS. Mai Vân Anh
0905.180.198

15

07h30 - 11h30    06.10.2018

13h30 - 17h30    06.10.2018

07h30 - 11h30    07.10.2018

09h30 - 11h00    08/12/2018

3

 Luật thương mại quốc tế 1

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    27.10.2018

13h30 - 17h30    27.10.2018

13h30 - 15h00    08/12/2018

4

 Pháp luật về thi hành án

ThS. Trần Trung
0986.698.319

15

07h30 - 11h30    03.11.2018

13h30 - 17h30    03.11.2018

07h30 - 11h30    04.11.2018

15h30 - 17h00    08/12/2018

5

 Luật đầu tư

ThS. Mai Vân Anh
0905.180.198

10

07h30 - 11h30    10.11.2018

13h30 - 17h30    10.11.2018

07h30 - 09h00    09/12/2018

6

 Luật lao động

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    24.11.2018

13h30 - 17h30    24.11.2018

09h30 - 11h00    09/12/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn