KẾ HOẠCH CUỐI KHÓA HỌC LỚP TP21.1DNG TẠI ĐÀ NẴNG

05/06/2018 10:13

           
              Kính gửi: Học viên lớp TP21.1DNG tại Đà Nẵng

 

        Để chuẩn bị cho kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp TP21.1DNG tại Đà Nẵng, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch kỳ tốt nghiệp như sau:

 

1. Kiểm tra bằng tốt nghiệp và kết quả học tập

1.1. Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp

Những học viên chưa nộp văn bằng tốt nghiệp (bản gốc) thì phải nộp cho Trung tâm để kiểm tra, đối chiếu, những học viên không nộp sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

- Thời gian nộp: Ngày 07, 08/06/2018

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng

1.2. Kiểm tra kết quả học tập
- Học viên tự đối chiếu kết quả học tập của mình với bảng điểm gốc do Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng đã công bố
- Học viên còn thiếu điểm (chưa thi hoặc dưới điểm 5) thì phải thi lại
- Thời gian thi lại: Dự kiến ngày  30/6 & 01/07/2018
 

2. Nộp học phí kỳ tốt nghiệp

- Học phí kỳ tốt nghiệp: 2.300.000đ/học viên
- Thời gian nộp: ngày 07, 08/06/2018
 

3. Nộp ảnh làm thẻ dự thi và làm bằng tốt nghiệp
- Học viên nộp 01 ảnh 3x4 mới nhất kiểu CMND để làm thẻ dự thi và bằng tốt nghiệp
- Thời gian nộp: Từ ngày 07 & 08/06/2018 nộp tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐHĐN
 

4. Lịch tập trung ôn thi tốt nghiệp

4.1. Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng

4.2. Thời gian và môn học:

 STT

Môn học
Họ và tên Giảng viên

 Số tiết

Thời gian học

1

Nghiệp vụ 1:

Toán và PP dạy học

ThS. Mã Thanh Thủy

0906.446.586

20

07h30 - 11h30    09.06.2018

13h30 - 17h30    09.06.2018

07h30 - 11h30    10.06.2018

13h30 - 17h30    10.06.2018

2

Nghiệp vụ 2:

Tiếng Việt và PP dạy học

ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga
0917 980 266

20

07h30 - 11h30    16.06.2018

13h30 - 17h30    16.06.2018

07h30 - 11h30    17.06.2018

13h30 - 17h30    17.06.2018

Trên đây là kế hoạch cuối khóa học của lớp TP21.1DNG tại Đà Nẵng, đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn