Lịch học kỳ 4 lớp LH20.1DNG tại Đà Nẵng

14/02/2015 10:49

            Kính gửi:  Học viên lớp LH20.1DNG tại Đà Nẵng

 

           Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 21/03/2015 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật Thương mại 1

ThS. Trần Tuấn Sơn 0912.892.108

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

Luật Dân sự 2

ThS. Lê Thị Thu Hằng

0989.983.236

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

Đường lối CM VN

ThS. Nguyễn Thị Kim Bình 0913.401.194

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

Luật Hôn nhân và gia đình

ThS. Mai Vân Anh

0905.180.198

10

07h30 - 11h30    19.04.2015

13h30 - 17h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

Xây dựng văn bản pháp luật

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 0905 002 237

10

07h30 - 11h30    24.05.2015

13h30 - 17h30    24.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

              Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn