Lịch học kỳ 4 lớp QT20.1DNG tại Đà Nẵng

10/02/2015 05:09

             Kính gửi:  Học viên lớp QT20.1DNG tại Đà Nẵng
 

       Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

 Kế toán tài chính

 

 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
 0913.477.112

20

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

13h30 - 17h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2


Quản trị sản xuất & tác nghiệp


 ThS. Bùi Trung Hiệp  0935.743.555

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

 Tư tưởng HCM

 

TS. Trần Hồng Lưu

0914 112 884

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

 Luật kinh tế

 

ThS. Lê Thị Thu Hằng

0989.983.236

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

 Kinh tế lượng

ThS. Ông Nguyên Chương 0905.454.404

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 103/ĐT-ĐTTX                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn