Lịch học kỳ 5 lớp KL20.1DNG tại Đà Nẵng

10/02/2015 04:56

             Kính gửi:  Học viên lớp KL20.1DNG tại Đà Nẵng

 

       Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.720.000đ (Hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 

 Phân tích tài chính doanh  nghiệp

Học chung KT18.1DNG

 PGS. TS. Ngô Hà Tấn

 0914.018.986

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

 Quản trị chiến lược

 PGS. TS. Ng Thanh Liêm

 0905.165.555

10

07h30 - 11h30    05.04.2015

13h30 - 17h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

 Kế toán công ty

 

ThS. Lê Thị Kim Hoa  0983.300.518

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

09h30 - 11h00    07.06.2015

4

 Kiểm toán tài chính

 TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
 0914.034278

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

 Tin học hóa kế toán

 ThS. Võ Hồng Tâm

 0935.355.356

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

6

 Thị trường và định chế tài chính

Học chung KT18.1DNG

 ThS. Nguyễn Văn Hân

 0914.084694

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

7

 Nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

 TS. Hồ Hữu Tiến

 0905.292.989

10

07h30 - 11h30    24.05.2015

13h30 - 17h30    24.05.2015

13h30 - 15h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 102/ĐT-ĐTTX                                                                                                        Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn