Lịch học kỳ 7 lớp QT19.1DNG tại Đà Nẵng

10/02/2015 04:32

           Kính gửi:  Học viên lớp QT19.1DNG tại Đà Nẵng

 

          Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/03/2015 - 10/04/2015 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà 9 tầng, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

 Thống kê kinh doanh

 

 ThS. Nguyễn Thị Hương

 0914.084.727

 

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

 

2

 

Quản trị chất lượng toàn diện

 

 TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 0905.220.099

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

 

3

 

Quản trị dự án

 

ThS. Nguyễn Văn Long

 0905.777.948

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

 

4

 

 Nghiên cứu marketing

 

ThS. Trương Trần Trâm

0905.130.268

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

 

5

 

 Khởi sự kinh doanh

 

 ThS. Nguyễn Văn Long

 0905.777.948

15

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

           Trân trọng./.

Số: 101/ĐT-ĐTTX                                                                                                                        Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn