Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QT21.1DNG tại Đà Nẵng

02/10/2017 09:46

                Kính gửi:  Học viên lớp QT21.1DNG tại Đà Nẵng

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/09/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 toà nhà C, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.080.000đ (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Hệ thống thông tin quản lý

 TS. Lê Dân

 0914.112.585

15

07h30 - 11h30    07.10.2017

13h30 - 17h30    07.10.2017

07h30 - 11h30    08.10.2017

07h30 - 09h00

02/12/2017

2

 Quản trị nguồn nhân lực

 TS. Nguyễn Quốc Tuấn   0914.135.723

15

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 11h30    15.10.2017

09h30 - 11h00

02/12/2017

3

 Quản trị tài chính

ThS. Lê Đắc Anh Khiêm

0905 146 244

20

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

07h30 - 11h30    22.10.2017

13h30 - 17h30    22.10.2017

13h30 - 15h00

02/12/2017

4

 Kinh doanh quốc tế

TS. Nguyễn Thị Thuỷ

0935.277.989

10

07h30 - 11h30    29.10.2017

13h30 - 17h30    29.10.2017

15h30 - 17h00

02/12/2017

5

 Quản trị khu vực công

ThS. Lê Thị Liên   0989.686.955

10

07h30 - 11h30    05.11.2017

13h30 - 17h30    05.11.2017

07h30 - 09h00

03/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Đề nghị toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 399/ĐTTX-GV   

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn