Lịch phòng thi các lớp LH20.1DNG, LH22.1B1, LH22.1B2

28/07/2017 04:13

Ngày 29, 30/7/2017        
(Tại Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng)
 

LỚP MÔN NGÀY PHÒNG
LH20.1DNG
LH22.1B1
LH22.1B2
Thi theo lịch đã thông báo Ngày 29,30/7/2017 A.408

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn