Thông báo lịch thi (lần 2) các lớp TP21.1DNG, QT21.1DNG tại Đà Nẵng

13/03/2018 11:22

 

 

              Kính gửi:        Học viên các lớp TP21.1DNG, QT21.1DNG
 

            Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN thông báo đến học viên lớp TP21.1DNG, QT21.1DNG tại Đà Nẵng lịch thi như sau:

 

            1. Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

            2. Thời gian: Các lớp như sau

 

Lớp: TP21.1DNG

STT

Môn học

Thời gian thi

Ngày thi

1

Thực hành ktra & đánh giá kết quả dạy học ở tiểu học

07h30 - 09h00

24.3.2018

2

Lý thuyết hội thoại Tiếng Việt 3

3

Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1

4

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

09h30 - 11h00

24.3.2018

5

Thực hành giải toán

6

Toán học 3

13h30 - 15h00

24.3.2018

7

Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học

15h30 - 17h00

24.3.2018

8

Âm nhạc và phương pháp dạy học ở tiểu học

07h30 - 09h00

25.3.2018

9

Hình học (Toán học 4)

09h30 - 11h00

25.3.2018

 

Lớp: QT21.1DNG

STT

Môn học

Thời gian thi

Ngày thi

1

Kinh tế ngành

07h30 - 09h00

24.3.2018

2

Luật kinh tế

3

Toán cao cấp P.1

4

Quản trị chiến lược

09h30 - 11h00

24.3.2018

5

Pháp luật đại cương

6

Nguyên lý kế toán

7

Kế toán tài chính

13h30 - 15h00

24.3.2018

8

Đường lối Cách mạng Việt Nam

9

Quản trị marketing

10

Quản trị sản xuất

11

Kinh tế lượng

15h30 - 17h00

24.3.2018

12

Kế toán quản trị

13

Kinh tế vi mô 1

14

Nguyên lý CN Mác Lê Nin P.2

15

Hệ thống thông tin quản lý

16

Phát triển kỹ năng quản trị

07h30 - 09h00

25.3.2018

17

Phương pháp định lượng trong kinh tế

18

Quản trị tài chính

19

Lý thuyết xác suất thống kê toán

09h30 - 11h00

25.3.2018

20

Nguyên lý CN Mác Lê Nin P.1

21

Toán cao cấp P.2

22

Kinh tế vĩ mô 1

23

Xã hội học

24

Marketing căn bản

Ghi chú:           Học viên nộp học phí học lại, thi lại (80.000đ/học phần). 

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện

TT ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn