Lịch học kỳ 2 lớp KL21.1KHO tại TX, Nha Trang

11/02/2015 04:27

               Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà

                              - Học viên lớp KL21.1KHO tại TX, Nha Trang
 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 08/03/2015 - 20/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.060.000đ (Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Kế toán tài chính 1

 ThS. Huỳnh Phương Đông  0989.392.392

20

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

13h30 - 17h30    22.03.2015

07h30 - 09h00    30.05.2015

2

 Tài chính tiền tệ

 ThS. Võ Văn Vang  0905.109.874

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    30.05.2015

3

 Lý thuyết xác xuất và  thống kê toán

 ThS. Nguyễn Ngọc Siêng  0913.499.981

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    30.05.2015

4

 Những nglý CB của  CNMLn P2

 ThS. Đinh Văn An  0903.595.329

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    30.05.2015

5

 Xã hội học

 ThS. Đoàn Thị Lan Phương 0905.147.777

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 09h00    31.05.2015

6

 Toán cao cấp 2

 ThS. Nguyễn Viết Đức  0914.135.451

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

09h30 - 11h00    31.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 116/ĐT-ĐTTX                                                                                                               Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn