Lịch học và thi học kỳ 5 LỚP LH22.1KHO tại Nha Trang

02/10/2017 10:26

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà
                              - Học viên lớp LH22.1KHO tại Nha Trang

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/09/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật thương mại 2

ThS. Đỗ Trần Hà Linh 0932.292.111

15

07h30 - 11h30    07.10.2017

13h30 - 17h30    07.10.2017

07h30 - 11h30    08.10.2017

07h30 - 09h00

09/12/2017

2

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

GV. Nguyễn Tiến Nam  0905.698.198

10

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

09h30 - 11h00

09/12/2017

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Phạm Huy Thành

0966.904.325

10

07h30 - 11h30    22.10.2017

13h30 - 17h30    22.10.2017

13h30 - 15h00

09/12/2017

4

Luật tố tụng dân sự

ThS. Mai Vân Anh 0905.180.198

15

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

15h30 - 17h00

09/12/2017

5

Quản lý nhà nước về kinh tế

TS. Lê Bảo

0905.163.256

10

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 09h00

10/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 397/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn