Lịch học kỳ 2 lớp LH21.1NTH tại Ninh Thuận

25/02/2015 09:18

               Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
                              - Học viên lớp LH21.1NTH tại Ninh Thuận

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 22/03/2015 - 03/04/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.470.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Đại cương văn hóa Việt Nam

ThS. Trương Thuận

0913.173.740

(GV Ninh Thuận)

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

2

 Xã hội học

(Học trực tuyến)

GV. Nguyễn Tiến Nam  0905.288.733

10

07h30 - 11h30    19.04.2015

13h30 - 17h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

3

 Luật Hình sự 1

GV. Trần Hải Lộc   0914.409.898

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

4

Kinh tế vĩ mô

TS. Lê Bảo

0905.163.256

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

5

 Những nglý CB của CNMLn P2

ThS. Đinh Văn An 0903.595.329

15

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 121/ĐT-ĐTTX                                                                                                                    Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn