Lịch học và thi học kỳ 6 lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận

02/10/2017 10:19

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
                              - Học viên lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 06/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật ngân hàng

ThS. Đỗ Trần Hà Linh
0932.292.111

10

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 11h30    15.10.2017

07h30 - 09h00

09/12/2017

2

Luật hành chính

ThS. Trần Tuấn Sơn
0912.892.108

15

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

09h30 - 11h00

09/12/2017

3

Công pháp quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
0905 002 237

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

13h30 - 15h00

09/12/2017

4

Luật tài chính

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

15h30 - 17h00

09/12/2017

5

Luật đất đai

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    12.11.2017

13h30 - 17h30    12.11.2017

07h30 - 09h00

10/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 407/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn