LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 7 LỚP LH22.1NTH TẠI NINH THUẬN

05/06/2018 09:41

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
                              - Học viên lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận

            Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 27/03/2018 - 06/04/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Tư pháp quốc tế

ThS. Mai Vân Anh
0905.180.198

15

07h30 - 11h30    07.04.2018

13h30 - 17h30    07.04.2018

07h30 - 11h30    08.04.2018

07h30 - 09h00    09.06.2018

2

Luật đầu tư

ThS. Nguyễn Hữu Phúc
0935.489.869

10

07h30 - 11h30    14.04.2018

13h30 - 17h30    14.04.2018

09h30 - 11h00    09.06.2018

3

Luật thương mại quốc tế 1

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    22.04.2018

13h30 - 17h30    22.04.2018

13h30 - 15h00    09.06.2018

4

Pháp luật về thi hành án

ThS. Trần Trung
0986.698.319

15

07h30 - 11h30    05.05.2018

13h30 - 17h30    05.05.2018

18h30 - 21h30    05.05.2018

15h30 - 17h00    09.06.2018

5

Luật lao động

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    06.05.2018

13h30 - 17h30    06.05.2018

07h30 - 09h00    10.06.2018

6

Luật kinh doanh bất động sản

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    26.05.2018

13h30 - 17h30    26.05.2018

09h30 - 11h00    10.06.2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn