LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 8 LỚP LH21.1NTH TẠI NINH THUẬN

05/06/2018 09:38

             Kính gửi: 
                                - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
                                - Học viên lớp LH21.1NTH tại Ninh Thuận

 

            Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 27/03/2018 - 06/04/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng

ThS. Nguyễn Hữu Phúc
0935.489.869

15

07h30 - 11h30    07.04.2018

13h30 - 17h30    07.04.2018

07h30 - 11h30    08.04.2018

07h30 - 09h00    09.06.2018

2

Luật thương mại quốc tế 2

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    21.04.2018

13h30 - 17h30    21.04.2018

09h30 - 11h00    09.06.2018

3

Luật tố tụng hình sự

ThS. Trần Tuấn Sơn
0912.892.108

 

15

07h30 - 11h30    19.05.2018

13h30 - 17h30    19.05.2018

07h30 - 11h30    20.05.2018

13h30 - 15h00    09.06.2018

4

Luật luật sư

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    26.05.2018

13h30 - 17h30    26.05.2018

15h30 - 17h00    09.06.2018

5

Pháp luật về an sinh xã hội

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    27.05.2018

13h30 - 17h30    27.05.2018

07h30 - 09h00    10.06.2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

                        Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn