Lịch học kỳ 4 lớp MD21.1DKT tại KonTum

12/02/2015 01:13

               Kính gửi: 

                              - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

                              - Học viên lớp MD21.1DKT tại KonTum

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 07/06/2015 - 19/06/2015 học viên đến tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

PP cho trẻ LQ môi trường xung quanh

GV. Nguyễn Thị Mốt

0167.386.8489

10

07h30 - 11h30    20.06.2015

13h30 - 17h30    20.06.2015

07h30 - 09h00    29.08.2015

2

Tổ chức các hoạt động vui chơi

ThS. Tôn Nữ Diệu Hằng

0983 481 171

10

07h30 - 11h30    27.06.2015

13h30 - 17h30    27.06.2015

09h30 - 11h00    29.08.2015

3

Đánh giá trong giáo dục mầm non

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 0905 129 015

10

07h30 - 11h30    11.07.2015

13h30 - 17h30    11.07.2015

13h30 - 15h00    29.08.2015

4

Tâm lý học gia đình

ThS. Bùi Văn Vân

0983 173 909

10

07h30 - 11h30    18.07.2015

13h30 - 17h30    18.07.2015

15h30 - 17h00    29.08.2015

5

Phương pháp dạy học môn Toán

ThS. Đinh Thị Thu Hằng 0985.970.727

10

07h30 - 11h30    25.07.2015

13h30 - 17h30    25.07.2015

07h30 - 09h00    30.08.2015

6

Ppháp ptriển ngôn ngữ & LQ TPVH

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà 0989.228.515

15

07h30 - 11h30    01.08.2015

13h30 - 17h30    01.08.2015

07h30 - 11h30    02.08.2015

09h30 - 11h00    30.08.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

             Số: 60/ĐT-ĐTTX                                                                                                          Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn