Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1DKT tại KonTum

11/02/2015 03:47

            Kính gửi: 

                              - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

                              - Học viên lớp LH20.1DKT tại KonTum

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Lịch sử nhà nước và Pluật  thế giới

(Học trực tuyến)

 GV. Nguyễn Tiến Nam    0905.288.733

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 09h00   
 13.06.2015

2

 Luật tố tụng dân sự

 ThS. Mai Vân Anh

 0905.180.198

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

09h30 - 11h00   
 13.06.2015

3

Quản lý Nhà nước về kinh tế

 ThS. Nguyễn Thành Long 0914.080.668

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30-15h00    
13.06.2015

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học chung KL20.1NTH

(Học trực tuyến)

 TS. Ngô Văn Hà  0983.396.787

10

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

15h30-17h00   
13.06.2015

5

Luật Thương mại 2

(Học trực tuyến)

 ThS. Ng. Hoàng Duy  Linh

0914.203.963

15

07h30 - 11h30    06.06.2015

13h30 - 17h30    06.06.2015

07h30 - 11h30    07.06.2015

07h30 - 09h00    
14.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 113/ĐT-ĐTTX                                                                                                            Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn