Kế hoạch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

29/01/2015 05:38

 Kính gửi
                            - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình
                            - Học viên lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

    Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 của khoá học như sau:

   I. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC

1

 Lịch sử nhà nước và Pluật thế giới

2

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

 Luật Thương mại 2

5

 Luật tố tụng dân sự

    II.  CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
    1.Nộp học phí và nhận giáo trình tài liệu
    - Từ ngày 01/03/2015 - 13/03/2015: Học viên đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình để nộp học phí và nhận giáo trình, tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Bằng chữ: Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

    2.  Dự kiến thời gian tập trung ôn tập và thi học kỳ
    - Thời gian tập trung ôn tập: Dự kiến từ ngày 14/03/2015 - 03/05/2015, học viên tập trung về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình để trực tiếp nghe giáo viên hướng dẫn nội dung ôn tập để chuẩn bị cho việc thi học kỳ. Lịch học chi tiết sẽ được thông báo bằng văn bản và trên Website: cce.udn.vn vào ngày 07/03/2015.
    - Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 23 & 24/05/2015.
   Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.
   Trân trọng./.
   Số: 725/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                               Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn