Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

10/02/2015 10:57

            Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình

                              - Học viên lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 01/03/2015 - 13/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật tố tụng dân sự

ThS. Trần Văn Quang 0989.448.606

15

07h30 - 11h30  14.03.2015

13h30 - 17h30 14.03.2015

07h30 - 11h30 15.03.2015

07h30 - 9h00    23.05.2015

2

Luật Thương mại 2

ThS. Ng. Hoàng Duy Linh

0914.203.963

15

07h30 - 11h30 21.03.2015

13h30 - 17h30 21.03.2015

07h30 - 11h30 22.03.2015

09h30-11h00    23.05.2015

3

Quản lý Nhà nước về kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Thế Tràm 0914.057.145

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

13h30-15h00    23.05.2015

4

Lịch sử nhà nước và Pluật thế giới

GV. Nguyễn Tiến Nam  0905.288.733

10

07h30 - 11h30    05.04.2015

13h30 - 17h30    05.04.2015

15h30 - 17h00    23.05.2015

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Dương Anh Hoàng  0903.571.238

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30- 9h00    24.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 92/ĐT-ĐTTX                                                                                                            Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn