Lịch học kỳ 2 lớp MD21.1PVS tại Quảng Ngãi

12/02/2015 01:06

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

                              - Học viên lớp MD21.1PVS tại Quảng Ngãi

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 01/03/2015 - 13/03/2015 học viên đến tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Sinh lý trẻ em

ThS. Vũ Đình Ngàn 0905.330.267

10

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 09h00    23.05.2015

2

Văn học trẻ em

ThS. Lương Ngọc Hà 0989.983.247

20

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

13h30 - 17h30    22.03.2015

09h30 - 11h00    23.05.2015

3

Dinh dưỡng

ThS. Phan Thị Nga

0935.979.096

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

13h30 - 15h00    23.05.2015

4

Âm nhạc

GV. Nguyễn Thị Mốt

0167.386.8489

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

15h30 - 17h00    23.05.2015

5

Tạo hình và đồ chơi

ThS. Phạm Thị Thuỳ Xuân 0934 907 348

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    24.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).
 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

          Số: 59/ĐT-ĐTTX                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn